Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Devleti'ni Kuzey Afrika'da Kalıcılaştıran Sefer: Tunus Savaşı (1574)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.1, pp.1-42, 2016 (International Refereed University Journal)

Afrika’nın Verimli Arazilerinin Yabancı Yatırımcılarca Sahiplenilmesinde Gıda Güvenliği ve Biyoyakıt Faktörünün Önemi

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, no.4, pp.1-20, 2014 (International Refereed University Journal)

İç Savaşlardan Bütünleşme Hareketlerine ve Kalkınma Hamlelerine Afrika’nın Yeniden Dönüşümü

AVRASYA ETÜDLERİ, vol.2, no.40, pp.7-31, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fransa’da din-devlet ayrımı kanunu ve ülkelerinde dışlanan din adamlarının Osmanlı Devletine Sığınması Meselesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.15, pp.109-130, 2007 (National Refreed University Journal)

Osmanlı Darfûr Münasebetleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.16, pp.105-120, 2007 (National Refreed University Journal)

Fransız Sömürgeciliği Karşısında Batı Afrika'da Mali’nin Dini Önderleri Marabular

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.14, pp.67-102, 2006 (National Refreed University Journal)

Türkiye-Libya İlişkileri sayı:, yıl: 2005.

Stratejik Öngörü, vol.6, pp.46-56, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yeni Sömürgeciliğin Afrika Toplumlarını Sosyoekonomik, Dinî, Siyasi Alanlarda Birliğe Zorlaması

İslâmiyât, vol.8, no.2, pp.25-38, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Afrika’da Bütünleşme Hareketleri

Stratejik Öngörü, no.4, pp.37-47, 2005 (Other Refereed National Journals)

Afrika Misyonerleri Cemiyeti: Beyaz Babalar (Peres Blancs)

Milel ve Nihal, vol.1, no.2, pp.9-39, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türk Akademik Araştırmalarında Fakir Bir Alan: Osmanlı Afrikası

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Talid), Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, İstanbul, vol.1, no.2, pp.513-528, 2003 (National Refreed University Journal)

Cezayir’de Kaşınan Etnik Ayrımcılığın Temeli ve Kabiliye Meselesi

Stratejik Analiz, vol.2, no.15, pp.109-112, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti: Kuzey Somali’de Zeyla İskelesinin Konumu (1265-1334/1849-1916)

İslam Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.5, pp.109-134, 2001 (Other Refereed National Journals)

Fransa’nın İslam Siyaseti: Sömürgecilikten Günümüze Fransız Camileri (I-II)

DİNİ ARAŞTIRMALAR, pp.93-0, 2001 (Other Refereed National Journals)

Kuzey Afrika’da Bir Osmanlı Nesli: Kuloğulları

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, no.21, pp.31-68, 2001 (Other Refereed National Journals)

Aslı Kayıp Bir Seyahatnamenin Tercüme Serüveni: Risâle-i Sudan

Müteferrika, no.18, pp.141-149, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı-Tîbû Münasebetleri: Büyük Sahra’da Reşâde (Çad) ve Kavar (Nijer) Kazalarının Kurulması

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.4, no.4, pp.69-104, 2000 (Other Refereed National Journals)

İki Kardeşe Bir Kitap: Trablusgarp. Mehmed Nuri ve Mahmud (Naci) Beylerin Hayatları

Müteferrika, no.16, pp.111-127, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Büyük Sahra’da Gat Kazasının Kurulması ve Osmanlı Tevarik Münasebetleri

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.3, pp.171-196, 1999 (Other Refereed National Journals)

Fransız’ın Hafıza Sarayları, Arşivler

Tarih ve Medeniyet, vol.5, no.54, pp.66-69, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cezayir'de Osmanlı İdari Yapısı

Uluslararası; Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa Ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, Manisa, Turkey, 01 December 2016

Kutadgu Bilig'de Diplomasi

Doğumunun 1000. Yılında Yusuf Has Hacib Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 November 2016

İslam Dünyasının Güncel Sıkıntılarının Çözümünde Birbirlerini Tanımamanın Etkisi

Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları, İstanbul, Turkey, 10 November 2016

Haçlı Seferleri İçinde Merzifon Muharebesi'nin Önemi ve Türk Tarihindeki Yeri

III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, Konya, Turkey, 08 April 2016

Hanefiliğin Afrika'da ve Uzak Coğrafyalarda Yayılması Meselesi

Devirleri Aydınlatan Meş'ale İmam-ı Azam Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 April 2015, pp.65-0

Emperyalizmin 20. Yüzyılda Ayrıştırıp Birbirinden Uzaklaştırdığı İslam Dünyasının Yeniden Birleşebilme İmkânı: Afrika Örneği Ankara 2015, s. 267-275.

I. Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu: Emperyalizm ve İslam Dünyası, ESAM,, İstanbul, Turkey, 07 November 2014, pp.267-0

The Main Cause Of The Conflicts in Africa An Attempt To Inactive Muslims In The Continent

The Analysis Of Problematic Regions in The Islamic World, Young UNIW, Lefkoşe, Cyprus (Kktc), 29 January 2013, pp.185-0

Kalkınmakta Olan ülkelerde Yetişkin Eğitimi: Afrika Örneği

Küreselleşme ve Yerelleşme Çerçevesinde Yetişkin Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 May 2008, pp.91-0

Afrika’da İslam’ın Yaşatılmasında Türklerin Hayati Önemi

Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta, Turkey, 31 May 2007, pp.87-0

Osmanlı Toplumunda Çok Dinli Hayatın Huzur İçinde Devamı İçin Alınan Tedbirler İstanbul 2008, s.267-268.

Din ve Dünya Barışı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 April 2007, pp.267-0

Tarihi Süreçte Sahraaltı Afrika: Osmanlı-Afrika İlişkileri ve Sömüregecilik

II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi, IInd International Turkish-African Congress, Tasam Yayınları, İstanbul, Turkey, 01 March 2007, pp.75-0

Fransa’da Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi

Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), İstanbul, Turkey, 01 November 2006, pp.331-387

Afrika’da Sömürgeciliğin XIX. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Kurulamamasında Osmanlı Devleti’nin Rolü

“ I. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi, İstanbul-Grand Cevahir Kongre Merkezi., İstanbul, Turkey, 01 January 2006, pp.103-0

XXI. Yüzyılda Afrika Havzası

XXI. Yüzyılda İslam Dünyası ve Türkiye, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), İstanbul 2003, İstanbul, Turkey, 01 May 2004, pp.205-0

L’attitude des Ottomans en face du colonialisme européenne en Afrique de l’Est

The International Symposium on Islamic Civilisation in Eastern Africa, Kampala-Uganda. (7 sayfa), Uganda, 01 January 2004, pp.25

Afrika’da Fransız Sömürgeciliği”,

Sömürgecilik Hareketlerinde Fransa ve Anadolu’da Fransız-Ermeni İşbirliği, Elazığ, Turkey, 01 May 2003, pp.69-78

Geçmişten Günümüze Fransız Şarkiyatçılığı

Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İslam Çalışmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 01 January 2003, pp.109-147

Les Minorités musulmanes en Afrique noire

First Conference of Muslim Minorities in Africa, İslam Konferansı Teşkilatı- Accra - Ghana, Ghana, 01 January 2003, pp.12

La médersa moderne au Mali

L’Islam politique en Afrique subsaharienne, Université Paris 7 / Denis Diderot ve CNRS, , Paris-Fransa., France, 01 October 2002, pp.25

Les Africains dans le palais ottoman”

Actes du 3ème Congrès des Historiens Africains, 13 p., Bamako-Mali., Senegal, 01 January 2002, pp.10

Afrika’da Destan Kültürü

Uluslararası Geçmişten Günümüze Destan, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul,, İstanbul, Turkey, 01 November 2000, pp.1-15

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da Yerli Halkla Münasebetleri

Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul., İstanbul, Turkey, 01 April 1999, pp.87

Afrika

Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar, TDV-İSAM Yayınları, İstanbul, Ankara, Turkey, 01 May 1998, pp.131-152

Örgün Din Öğretiminde Fransa Örneği (Katolik Okullar)

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu, 20-21 Kasım 1997, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Tömer Dil Öğretim Merkezi, Ankara 1997, s.., Turkey, 01 November 1997, pp.198-221

L’activité des Turcs au Tchad et au Niger de 1850 à 1913

La civilisation islamique en Afrique de l’Ouest - Communications du Symposium International, Dakar, Sénégal., Senegal, 01 October 1997, pp.283-299

Books & Book Chapters

Afrika'nın Önder Şahsiyetleri

Alelmas Yayıncılık, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Avrupa Sömürgeciliği ve Afrika

in: Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya), Azmi ÖZCAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.44-59, 2016

Kuzey Afrika (Mağrip) Ülkeleri

in: Modern Ortadoğu Tarihi, Zekeriya Kurşun, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.144-170, 2013

Osmanlı Devleti’nin Sahraaltı Afrika’daki Müttefi kleri: Bilâdüssudan Sultanlıkları

in: Afrika’da Osmanlı Asırları: Siyah İnci Beyaz Lale [Black Pearl White Tulip, History of Ottoman Africa], Hakan Yılmaz, Editor, Kenz Yayınları, İstanbul, pp.7-61, 2013

Evliya Çelebi ve Afrika

in: Evliya Çelebi Atlası, Coşkun YILMAZ, Editor, Mayha Yayıncılık, İstanbul, pp.546-555, 2012

İki Din Arasında Fransa,

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011

Osmanlı-Afrika İlişkileri

Kitabevi, İstanbul, 2011

Osmanlı Devleti’nin Dış Siyasetinde Afrika

in: Türk-Dış Politikası-Osmanlı Dönemi, Bıyıklı M., Editor, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2008

Afrika’da Türkler’in Hakimiyeti ve Kurdukları Devletler

in: Yeni Türkiye Dergisi Türkler Özel Sayısı, Ankara 2002,, Güzel H. C., Çiçek K., Koca S., Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002

Şarkiyatçılığı Askerliğe Tercih Eden Fransız Mühtedi: Vincent-Mansour Monteil (Mütercim, Seyyah, İslam Dünyası ve Afrika Uzmanı)

in: Oryantalistlerin Gözüyle İslam Yaklaşımlar-Örnek Metinler, Ahmet Yücel, Editor, Rağbet Yayınları-Yeni Arayışlar Platformu Kitapları, İstanbul, pp.333-375, 2002

Osmanlı Devleti’nin Müslüman Harar Emirliğiyle Münasebetleri ve Hrıstiyan Habeşistan (Etiyopya) İmparatorluğu İle Yakınlaşmasına Etkisi”,

in: Pax Ottomana Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ, ÇİÇEK K., Editor, Sota-Yeni Türkiye Yayınları, Haarlem-Ankara, pp.443-0, 2001

Osmanlı Devleti’nin Afrika Kıtasında Hakimiyeti ve Nüfuzu

in: Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, I, 421-430 (2000). Aynı makalenin İngilizce tercümesi. “The Dominance and Influence of the Ottoman Empire on the African Continent”, The Great Ottoman, Turkish Civilisation, Ankara 2000, I, s.248-258., Çiçek K., Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.0-430, 2000

Afrika’da Mevlid Uygulamaları

in: Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) (Diyanet İlmi Dergi, Özel Sayı), Nesimi YAZICI, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.559-574, 2000

Episodes in the Encyclopedia

Zeylâ

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.350-352, 2013

Zengibar

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.262-267, 2013

Yeşrûtî

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.499-500, 2013

Zambiya

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.118-120, 2013

Vehrân

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.618-619, 2013

Yedâli

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.384, 2013

Vedây

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.594-596, 2012

Uganda

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.466-50, 2012

Tunus (Şehir)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.400-404, 2012

Tinbüktî

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.190-192, 2012

Trablusgarp

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.288-291, 2012

Tunus (Osmanlı Dönemi)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.388-393, 2012

Togo

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.212-214, 2012

Temgrût (Fas)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.414-415, 2011

Tarih (Afrika)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.49-52, 2011

Tevârik

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.581-582, 2011

Tanzanya

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.582-586, 2010

Şinkît (Moritanya)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.170-171, 2010

Sokoto

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.351-352, 2009

Sudan (Tarih)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.459-461, 2009

Sudan (Osmanlı Dönemi)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.461-466, 2009

Senûsî, Muhammed Mehdi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.531-533, 2009

Samori Ture

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.81-82, 2009

Senûsî, Muhammed b. Osman

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.533-534, 2009

Somali

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.373-376, 2009

Senûsiyye

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.536-538, 2009

Senûsî, Muhammed b. Ali

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.529-531, 2009

Senegal

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.514-518, 2009

Sömürgecilik

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.394-397, 2009

Saîd

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.544-545, 2008

Revue du Monde Musulman

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.34-36, 2008

Rahmâniyye

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.418, 2008

Pirenne, Henri

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.278-279, 2008

Ömer el-Muhtâr

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.76-78, 2008

Osman b. Fûdî

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.466-467, 2007

Osman Dikne

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.463-464, 2007

Orta Afrika Cumhuriyeti

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.397-399, 2007

Nijer

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.104-108, 2007

Nijerya

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.108-112, 2007

Mürîdiyye

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.49-50, 2006

Murâdiler

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.194-196, 2006

Mirgânî, Abdullah b. İbrahim el-Mahcûb

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.151-152, 2005

Mozambik

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.301-304, 2005

Mombasa

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.268-271, 2005

Mîzâb

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.203-204, 2005

Muasker

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.328-329, 2005

Muhammed V

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.482, 2005

Muhammed Bello

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.512-513, 2005

Miknâs

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.50-52, 2005

Mesîle

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.314-316, 2004

Meysere el-Medgarî

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.507-508, 2004

Moritus

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.293-295, 2004

Mehmed Sadık Paşa

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.522-523, 2003

Masmude

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.94-95, 2003

Mehdiye (Tunus)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.387-389, 2003

Lammens, Henri

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.98, 2003

Le Tourneau, Roger

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.120-121, 2003

Laoust, Henri

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.102-103, 2003

Levâte

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.147-148, 2003

Libya

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.174-179, 2003

Malavi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.477-480, 2003

Le Tourneau, Roger

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.120-121, 2003

Libya (Medeniyet Kültür)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.184-188, 2003

Makdişu

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.435-437, 2003

Mehdiye (Fas)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.386-387, 2003

Makdişu

Diyanet Vakfı Yayınları, pp.435-437, 2003

Küntî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.557-558, 2002

Kuloğlu

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.359-360, 2002

Komor

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.153-157, 2002

Kongo

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.170-173, 2002

Kenya

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.256-258, 2002

Kesela

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.307-308, 2002

Kilve

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.24-25, 2002

Kenziler

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.259-261, 2002

Kabiliye

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.32-33, 2001

Kânimî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.311-312, 2001

Kânim

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.308-311, 2001

Kabil

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.28-29, 2001

İtalya Tarihi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.446-448, 2001

Japonya Tarihi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.571-573, 2001

Journal Asiatique

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.582-583, 2001

İsveç’te İslam Araştırmaları (Faruk Çelebi ile birlikte)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.414-417, 2001

İdris, Hâdî-Roger

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.483-484, 2000

İlûrî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.159-160, 2000

İdris (I)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.481-483, 2000

İbnü’l-Muvakkit

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.147-148, 2000

İbn Zekrî el-Fâsî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.549, 1999

İbn Tolun, Şemseddin

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.415-416, 1999

Hilâl (Beni Hilâl)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.15-19, 1998

Horasânîler

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.241-242, 1998

Hemdânîler

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.182-183, 1998

Hevvâre ( İbrâhim Hârekât ile birlikte)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.281-284, 1998

Harar

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.107-109., 1997

Hamaliyye

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.400-401, 1997

Other Publications