Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler - Toparlanma ve Çeşitlenme

Nur Talebelerinin Sesi: İhlas, Zülfikar ve Uhuvvet Gazeteleri, Işık V., Köroğlu A., Sezgin YE., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.317-328, 2016