Publications & Works

Articles Published in Other Journals

General Considerations on the Draft Corporate Income Tax General Communiqué No 13

Medeniyet Law Review, vol.3, no.5, pp.1-50, 2018 (National Refreed University Journal)

Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu (Market Manipulation Crime in the Capital Market Law)

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.241-270, 2017 (National Refreed University Journal)

Vergi Ceza Hukukunda Non Bis İn İdem İlkesi (The Principle of Non Bis In Idem in Tax Criminal Law)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.65, no.2, pp.315-348, 2016 (National Refreed University Journal)

Should the United Kingdom Adopt a Codified Constitution? (Birleşik Krallık Yazılı Bir Anayasa Benimsemeli mi?)

LAW & JUSTİCE REVİEW, no.12, pp.309-317, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uluslararası Vergi Hukukunda Gerçek Lehdar Kavramı (The Term of Beneficial Ownership in International Tax Law)

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.20, pp.477-522, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Principle of Parliamentary Supremacy In The UK Constitutional Law and Its Limitations

Ankara Bar Review, vol.6, no.6, pp.155-167, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kanuni Temsilcilerin Amme Borçlarından Sorumluluğu (Liability of Legal Representatives from Public Receivables)

VI. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 16 April 2016, pp.80-105

Books & Book Chapters

Turkish Taxation Law

in: Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz; Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı , Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.235-246, 2018

Turkish General Tax Law

in: Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz; Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı , Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.203-234, 2018

Turkish Tax Law

in: Introduction to Turkish Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz; Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı , Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.111-139, 2016

Karşılaştırılmalı Hukukta Yasak Ağacın Meyveleri

in: Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat, Ünver Yener, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.305-364, 2014