Publications & Works

Articles Published in Other Journals

2 Temmuz 2019 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Ilişkin Lahey Anlaşması Türkçe Metni

Public and Private International Law Bulletin, vol.40, no.2, pp.1731-1746, 2020 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yatırım Tahkiminde Temyiz Mahkemesi ve Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 October 2018

Tahkim Duruşmalarının Online Yapılması: ISTAC ve Abu Dabi Tahkim Merkezi Kuralları İncelemesi

Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2020, pp.115-144

Books & Book Chapters