Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kırgızistan’da Din Eğitimi Veren Kurumlar

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.111-124, 2005

Diyarbakır’da Halkın Polise Bakışı

Mavi Yıldızlar akademik ve Bilimsel Araştırma Dergisi, ss.23-48, 2004

Osmanlı Kanunnamelerinde Tuz ve Tuz Kültürü

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.99-105, 2003

İzzet Molla ve Keşan

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss.287-298, 2003

Öksüz ve Yetimler Kurumu Daruşşafakanın Dünü ve Bugünü

Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi,, ss.40-47, 2003

Cumhuriyet Dönemi Türk İdare Hukukcuları

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, cilt.13, ss.109-148, 2003

japonyada kültür ve modernleşme

Kamu Hukuku Arşivi, ss.26-43, 2003

XVIII. Yüzyıl Sonlarında İstanbul Medreseleri

Annual of The Instıtute of Social Relations Toyo Unıversıty, ss.1-23, 2001

Osmanlı’da Modernleşme ve İlmiye Zümresi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.173-187, 1999

Economic Growth And Dramatic Structural Changes In The Rural Japan: A Case of Nishikawa-machi

Bulletin of Yamagata University (Socail Sciences), cilt.27, ss.35-89, 1997

A Comparative Study On The Socio-Economic Circumstances Between Japan and Turkey

Bulletin of Yamagata University (Socail Sciences), cilt.26, ss.79-107, 1996

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Developing and Evaluating a Program for Training Supported Employment Specialists

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 Nisan 2018

Kırgızistan’da Yoksulluğun Binbir Yüzü: Ekonomik krize dayalı sosyal travmanın mağduru kadınlar ve çocuklar

SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim Uluslararası Kongresi, Türkiye, 01 Eylül 2006, ss.1286-1303

Cumhuriyet Dönemine Girerken Maraş’ta Yerleşme ve Eğitim Sorunları

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 01 Mayıs 2004, ss.957-970

Töre ve Namus Cinayetlerine Üniversite Gençliğinin Bakışı ve Toplumdaki İz Düşümü: Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Örneklemi

Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 01 Eylül 2003, ss.50-61

Yerel Kültür, Kadın ve Modernleşme: Siirt Kurtalan Örneği

VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri, Türkiye, 01 Haziran 2002, ss.45-62

Cumhuriyet Dönemine Girerken Uşak’ta Geleneksel ve Modern Eğitim Kurumlarının Durumu

21. Yüzyılın Eşiğinde UŞAK Sempozyumu, Uşak, Türkiye, 01 Ekim 2001, ss.613-622

Kitap & Kitap Bölümleri

Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik

Büyük Doğu Kapaklarında Sisyphos Sarmalındaki Genç/lik, Turgay ANAR, Editör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, ss.135-203, 2014

Cevdet Paşa’nın Aile Mektupları

Gökkubbe Yayınevi, İstanbul, 2007

Japonya’da Eğitim Kültür ve Modernleşme

Özgü Yayıncılık, İstanbul, 2006

Modernite ile Gelenek Arasında Kırgızistan

Özgü Yayıncılık, İstanbul, 2006

The Great Ottoman, Turkish Civilisation

Social Life In The Ottoman Medrese, Kemal Çiçek,Güler Eren, Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.643-653, 2000

Ansiklopedide Bölümler

Devr-i Hamid Sultan 2. Abdülhamid

Erciyes Üniversitesi Yayınları, ss.153-169, 2011

Türkler

Yeni Türkiye Yayınları, ss.26-34, 2002

Osmanlı

Yeni Türkiye Yayınları, ss.176-186, 1999