Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vitamin E protects against acetone-induced oxidative stress in rat red blood cells

CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY, cilt.21, ss.53-60, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kolhoz Sisteminin Geleneksel Değerlerin Korunmasındaki Rolü: Güney Kırgızistan Örneği

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.159-168, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini Dogmatizm, Değişen Kültür ve Sokak Çocukları: Diyarbakır’da Demografik Veriler ve Bazı Gözlemler

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.195-206, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyarbakır’da Ölüm Sonrasında Gerçekleştirilen Taziye Geleneği ve Seremoniler

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.205-216, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırgızistan’da Din Eğitimi Veren Kurumlar

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.111-124, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadın ve Erkek Grup Arasındaki Eşitsizlik: Diyarbakır ve Çevresi Örneklemi

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss.137-153, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyarbakır’da Halkın Polise Bakışı

Mavi Yıldızlar akademik ve Bilimsel Araştırma Dergisi, ss.23-48, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Kanunnamelerinde Tuz ve Tuz Kültürü

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.99-105, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzzet Molla ve Keşan

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss.287-298, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öksüz ve Yetimler Kurumu Daruşşafakanın Dünü ve Bugünü

Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi,, ss.40-47, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Dönemi Türk İdare Hukukcuları

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, cilt.13, ss.109-148, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

japonyada kültür ve modernleşme

Kamu Hukuku Arşivi, ss.26-43, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Japonya’da Modernleşmenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Temelleri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.203-230, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVIII. Yüzyıl Sonlarında İstanbul Medreseleri

Annual of The Instıtute of Social Relations Toyo Unıversıty, ss.1-23, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Meiji Japonya’sında ve Osmanlı Türkiye’sinde Modernleşmenin Dinamikleri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.159-170, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XIX. Yüzyıl Osmanlı Türkiye’sinde İdare Hukuku Eğitimi ve Türk İdare Hukukçuları

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, ss.107-134, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı’da Modernleşme ve İlmiye Zümresi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.173-187, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yükseköğrenimde ve Mesleğe Giriş Sürecinde Alternatif Düşünceler: Japon Modeli

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.67-71, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan-ı Muhasebât (Sayıştay): Kuruluş, Teşekkül Devrindeki Fonksiyonları Ve Hukuki Statüsüne Dair Notlar

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.91-114, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meiji Dönemi Modernleşme Girişimlerinde Araştırma Ve Gözlem Gezileri İle Yurtdışı Eğitiminin Rolü

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.191-204, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fundamental Impressions On The Traditional Culture And Social Relations: An interpretaion of economic success in Japan

Bulletin of Yamagata University (Socail Sciences), cilt.27, ss.73-107, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Günümüz Japonya’sında Aile İle İş Hayatı Arasındaki Kadın

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.179-231, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Economic Growth And Dramatic Structural Changes In The Rural Japan: A Case of Nishikawa-machi

Bulletin of Yamagata University (Socail Sciences), cilt.27, ss.35-89, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Modernleşme Açısından Günümüz Japonya’sında Eğitim Sisteminin Bazı Özellikleri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.33-83, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparative Study On The Socio-Economic Circumstances Between Japan and Turkey

Bulletin of Yamagata University (Socail Sciences), cilt.26, ss.79-107, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Developing and Evaluating a Program for Training Supported Employment Specialists

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 Nisan 2018

Kırgızistan’da Yoksulluğun Binbir Yüzü: Ekonomik krize dayalı sosyal travmanın mağduru kadınlar ve çocuklar

SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim Uluslararası Kongresi, Türkiye, 01 Eylül 2006, ss.1286-1303

Cumhuriyet Dönemine Girerken Maraş’ta Yerleşme ve Eğitim Sorunları

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 01 Mayıs 2004, ss.957-970

Töre ve Namus Cinayetlerine Üniversite Gençliğinin Bakışı ve Toplumdaki İz Düşümü: Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Örneklemi

Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 01 Eylül 2003, ss.50-61

Yerel Kültür, Kadın ve Modernleşme: Siirt Kurtalan Örneği

VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri, Türkiye, 01 Haziran 2002, ss.45-62

Cumhuriyet Dönemine Girerken Uşak’ta Geleneksel ve Modern Eğitim Kurumlarının Durumu

21. Yüzyılın Eşiğinde UŞAK Sempozyumu, Uşak, Türkiye, 01 Ekim 2001, ss.613-622

Kitap & Kitap Bölümleri

Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik

Büyük Doğu Kapaklarında Sisyphos Sarmalındaki Genç/lik, Turgay ANAR, Editör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, ss.135-203, 2014

Cevdet Paşa’nın Aile Mektupları

Gökkubbe Yayınevi, İstanbul, 2007

Japonya’da Eğitim Kültür ve Modernleşme

Özgü Yayıncılık, İstanbul, 2006

Modernite ile Gelenek Arasında Kırgızistan

Özgü Yayıncılık, İstanbul, 2006

The Great Ottoman, Turkish Civilisation

Social Life In The Ottoman Medrese, Kemal Çiçek,Güler Eren, Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.643-653, 2000

Ansiklopedide Bölümler

Devr-i Hamid Sultan 2. Abdülhamid

Erciyes Üniversitesi Yayınları, ss.153-169, 2011

Türkler

Yeni Türkiye Yayınları, ss.26-34, 2002

Osmanlı

Yeni Türkiye Yayınları, ss.176-186, 1999