Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kolhoz Sisteminin Geleneksel Değerlerin Korunmasındaki Rolü: Güney Kırgızistan Örneği

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.163, pp.159-168, 2006 (Other Refereed National Journals)

Dini Dogmatizm, Değişen Kültür ve Sokak Çocukları: Diyarbakır’da Demografik Veriler ve Bazı Gözlemler

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.159, pp.195-206, 2005 (Other Refereed National Journals)

Diyarbakır’da Ölüm Sonrasında Gerçekleştirilen Taziye Geleneği ve Seremoniler

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.155, pp.205-216, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kırgızistan’da Din Eğitimi Veren Kurumlar

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.14, pp.111-124, 2005 (International Refereed University Journal)

Kadın ve Erkek Grup Arasındaki Eşitsizlik: Diyarbakır ve Çevresi Örneklemi

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, no.4, pp.137-153, 2004 (Other Refereed National Journals)

Diyarbakır’da Halkın Polise Bakışı

Mavi Yıldızlar akademik ve Bilimsel Araştırma Dergisi, no.4, pp.23-48, 2004 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Kanunnamelerinde Tuz ve Tuz Kültürü

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.147, pp.99-105, 2003 (Other Refereed National Journals)

İzzet Molla ve Keşan

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, no.2, pp.287-298, 2003 (Other Refereed National Journals)

Öksüz ve Yetimler Kurumu Daruşşafakanın Dünü ve Bugünü

Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi,, no.198, pp.40-47, 2003 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Dönemi Türk İdare Hukukcuları

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, vol.13, pp.109-148, 2003 (Other Refereed National Journals)

japonyada kültür ve modernleşme

Kamu Hukuku Arşivi, no.1, pp.26-43, 2003 (Other Refereed National Journals)

Japonya’da Modernleşmenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Temelleri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.135, pp.203-230, 2001 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

XVIII. Yüzyıl Sonlarında İstanbul Medreseleri

Annual of The Instıtute of Social Relations Toyo Unıversıty, no.34, pp.1-23, 2001 (National Refreed University Journal)

Meiji Japonya’sında ve Osmanlı Türkiye’sinde Modernleşmenin Dinamikleri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.130, pp.159-170, 2001 (Other Refereed National Journals)

XIX. Yüzyıl Osmanlı Türkiye’sinde İdare Hukuku Eğitimi ve Türk İdare Hukukçuları

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, no.12, pp.107-134, 2000 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Osmanlı’da Modernleşme ve İlmiye Zümresi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.121, pp.173-187, 1999 (Other Refereed National Journals)

Yükseköğrenimde ve Mesleğe Giriş Sürecinde Alternatif Düşünceler: Japon Modeli

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.119, pp.67-71, 1999 (Other Refereed National Journals)

Divan-ı Muhasebât (Sayıştay): Kuruluş, Teşekkül Devrindeki Fonksiyonları Ve Hukuki Statüsüne Dair Notlar

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.115, pp.91-114, 1998 (Other Refereed National Journals)

Meiji Dönemi Modernleşme Girişimlerinde Araştırma Ve Gözlem Gezileri İle Yurtdışı Eğitiminin Rolü

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.112, pp.191-204, 1998 (Other Refereed National Journals)

Fundamental Impressions On The Traditional Culture And Social Relations: An interpretaion of economic success in Japan

Bulletin of Yamagata University (Socail Sciences), vol.27, pp.73-107, 1997 (International Refereed University Journal)

Günümüz Japonya’sında Aile İle İş Hayatı Arasındaki Kadın

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.106, pp.179-231, 1997 (Other Refereed National Journals)

Economic Growth And Dramatic Structural Changes In The Rural Japan: A Case of Nishikawa-machi

Bulletin of Yamagata University (Socail Sciences), vol.27, pp.35-89, 1997 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Modernleşme Açısından Günümüz Japonya’sında Eğitim Sisteminin Bazı Özellikleri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.104, pp.33-83, 1996 (Other Refereed National Journals)

A Comparative Study On The Socio-Economic Circumstances Between Japan and Turkey

Bulletin of Yamagata University (Socail Sciences), vol.26, pp.79-107, 1996 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Developing and Evaluating a Program for Training Supported Employment Specialists

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 April 2018

Kırgızistan’da Yoksulluğun Binbir Yüzü: Ekonomik krize dayalı sosyal travmanın mağduru kadınlar ve çocuklar

SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim Uluslararası Kongresi, Turkey, 01 September 2006, pp.1286-1303

Cumhuriyet Dönemine Girerken Maraş’ta Yerleşme ve Eğitim Sorunları

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 01 May 2004, pp.957-970

Töre ve Namus Cinayetlerine Üniversite Gençliğinin Bakışı ve Toplumdaki İz Düşümü: Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Örneklemi

Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 01 September 2003, pp.50-61 Sustainable Development

Yerel Kültür, Kadın ve Modernleşme: Siirt Kurtalan Örneği

VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri, Turkey, 01 June 2002, pp.45-62

Cumhuriyet Dönemine Girerken Uşak’ta Geleneksel ve Modern Eğitim Kurumlarının Durumu

21. Yüzyılın Eşiğinde UŞAK Sempozyumu, Uşak, Turkey, 01 October 2001, pp.613-622

Books & Book Chapters

Büyük Doğu Kapaklarında Sisyphos Sarmalındaki Genç/lik

in: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik, Turgay ANAR, Editor, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, pp.135-203, 2014

Cevdet Paşa’nın Aile Mektupları

Gökkubbe Yayınevi, İstanbul, 2007

Japonya’da Eğitim Kültür ve Modernleşme

Özgü Yayıncılık, İstanbul, 2006

Modernite ile Gelenek Arasında Kırgızistan

Özgü Yayıncılık, İstanbul, 2006

Social Life In The Ottoman Medrese

in: The Great Ottoman, Turkish Civilisation, Kemal Çiçek,Güler Eren, Editor, Yeni Türkiye, Ankara, pp.643-653, 2000

Episodes in the Encyclopedia

Devr-i Hamid Sultan 2. Abdülhamid

Erciyes Üniversitesi Yayınları, pp.153-169, 2011

Türkler

Yeni Türkiye Yayınları, pp.26-34, 2002

Osmanlı

Yeni Türkiye Yayınları, pp.176-186, 1999