Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye 1986 - 1992

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Yabancı Dil, Japonca, Japonya, 1995

Yaptığı Tezler

Doktora, Reform Çağında Osmanlı İlmiye Zümresi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, 1992

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Genel Sosyoloji ve Metedoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme

Mesleki Deneyim

Bölüm Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 2012 - Devam Ediyor
Rektör Yardımcısı, Nevşehir Üniversitesi, 2009 - 2010
Bölüm Başkanı, Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 2000 - 2008

Verdiği Dersler

Kültür Araştırmaları, Yüksek Lisans, 2010 - 2011
Edebiyat Sosyolojisine Giriş, Yüksek Lisans, 2009 - 2010
Osmanlı Toplum Yapısı, Yüksek Lisans, 2009 - 2010
Osmanlı'da Yenileşme Hareketleri, Lisans, 2007 - 2008
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Lisans, 2007 - 2008
Bölgesel Kalkınma ve Toplumsal Değişme, Yüksek Lisans, 2007 - 2008
Güneydoğuda Kadın Sorunları, Yüksek Lisans, 2007 - 2008
Türkiye'de Modernleşme Hareketleri, Yüksek Lisans, 2007 - 2008
Aile Sosyolojisi, Lisans, 2006 - 2007
Modernizm Ve Toplum Tarihi, Lisans, 2006 - 2007

Yönetilen Tezler

CİHAN A., Nevşehirde Erken Evlilikler, Yüksek Lisans, S.Bindik(Öğrenci), 2012
CİHAN A., Leyla Saz:Osmanlıdan Cumhuriyete Türk Kadını, Yüksek Lisans, T.Yazıcıoğlu(Öğrenci), 2011
CİHAN A., Nevşehirde Kadın Yoksulluğu, Yüksek Lisans, E.Batur(Öğrenci), 2011
CİHAN A., GAP Bölgesi Kültürel Yapısı ve Evlilik Biçimleri Çerçevesinde Kadın Profilleri, Yüksek Lisans, F.Sağanda(Öğrenci), 2005
CİHAN A., Anomik Bir Kent Örneği Diyarbakır, Yüksek Lisans, R.Erdem(Öğrenci), 2003

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ansiklopedide Bölümler

Desteklenen Projeler

ISSI A. C. , TAK E., AYDIN B., AKTAŞ KÜTÜKÇÜ B., SAY Ö., CİHAN A., KOÇAK A., CAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FATMA ALİYE HANIM'IN MEKTUPLARI, 2017 - 2018
SAY Ö., GENÇ E. S. , CİHAN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MAVERA DERGİSİ VE TÜRKİYE'DE SOSYO-POLİTİK BİÇİMLENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, 2015 - 2016
ANAR T., CİHAN A., SAY Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BÜYÜK DOĞU KAPAKLARINDA TOPLUM, PORTRELER VE GENÇLİK, 2013 - 2014

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

3. Uluslar arası Kervansaray Buluşması, Eylül, 2010
Nebiler, Sahabiler ve Krallar Kenti Diyarbakır Sempozyumu, Nisan, 2010
Vefatının 30. Yıldönümünde Ömer Lütfi Barkan Sempozyumu, Aralık, 2009
Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Ekim, 2009
Su Medeniyeti Sempozyumu, Haziran, 2009
Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, Kasım, 2005
Uluslar arası Gizli Diller Sempozyumu, Nisan, 2005
Uluslar arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Kasım, 2004
16th symposium of the CIEPO, International Committee of Pre-Ottoman and Otoman Studies, Haziran, 2004
”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Mayıs, 2004
Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, Nisan, 2004
Sosyolojik ve Psikolojik Boyutlarıyla Polis Semineri, Nisan, 2004
III. GAP ve Sanayi Kongresi,, Ekim, 2003
Değişen Dünya ve Türkiye’de Eşitsizlikler Konulu IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim, 2003
Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu, Eylül, 2003
Keşan Sempozyumu, Mayıs, 2003
Türk Savaş Çocukları: Öksüzler ve Yetimler Uluslara Arası Sempozyumu, Kasım, 2002
38. Uluslar arası Tıp Tarihi Kongresi, Eylül, 2002
VII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Eylül, 2002
Türk Kültüründe Ayrıntılar: Çay Uluslara Arası Sempozyumu, Kasım, 2001
21 Yüzyıl eşiğinde UŞAK Sempozyumu, Ekim, 2001
Tarihte Siverek Sempozyumu, Ekim, 2001
Alanya 10. Tarih ve Kültür Semineri, Haziran, 2001
Vı. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Haziran, 2001
Türk Kültüründe Ayrıntılar: Tuz Uluslara Arası Sempozyumu, Nisan, 2001
Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu, Ekim, 1999
Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700’üncü Yıldönümü dolayısıyla “Osmanlı’da Eğitim Semineri”,, Ekim, 1999
Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, Nisan, 1999

Bilimsel Hakemlikler

SBArD (Sosyal Nilimler araştırma Dergisi), Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2010

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):16
h-indeksi (WOS):1