Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2012 - Continues Head of Department

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities, Sociology

 • 2009 - 2010 Vice Rector

  Nevşehir Üniversitesi

 • 2000 - 2008 Head of Department

  Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Courses

 • Postgraduate Kültür Araştırmaları

 • Postgraduate Edebiyat Sosyolojisine Giriş

 • Postgraduate Osmanlı Toplum Yapısı

 • Undergraduate Osmanlı'da Yenileşme Hareketleri

 • Undergraduate Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

 • Postgraduate Bölgesel Kalkınma ve Toplumsal Değişme

 • Postgraduate Güneydoğuda Kadın Sorunları

 • Postgraduate Türkiye'de Modernleşme Hareketleri

 • Undergraduate Aile Sosyolojisi

 • Undergraduate Modernizm Ve Toplum Tarihi

Advising Theses