Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

 • 2009 - 2010Rektör Yardımcısı

  Nevşehir Üniversitesi

 • 2000 - 2008Bölüm Başkanı

  Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansKültür Araştırmaları

 • Yüksek LisansEdebiyat Sosyolojisine Giriş

 • Yüksek LisansOsmanlı Toplum Yapısı

 • LisansOsmanlı'da Yenileşme Hareketleri

 • LisansTürkiye'nin Toplumsal Yapısı

 • Yüksek LisansBölgesel Kalkınma ve Toplumsal Değişme

 • Yüksek LisansGüneydoğuda Kadın Sorunları

 • Yüksek LisansTürkiye'de Modernleşme Hareketleri

 • LisansAile Sosyolojisi

 • LisansModernizm Ve Toplum Tarihi

Yönetilen Tezler

 • Nevşehirde Erken Evlilikler, CİHAN A. , S.Bindik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Leyla Saz:Osmanlıdan Cumhuriyete Türk Kadını, CİHAN A. , T.Yazıcıoğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Nevşehirde Kadın Yoksulluğu, CİHAN A. , E.Batur(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • GAP Bölgesi Kültürel Yapısı ve Evlilik Biçimleri Çerçevesinde Kadın Profilleri, CİHAN A. , F.Sağanda(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Anomik Bir Kent Örneği Diyarbakır, CİHAN A. , R.Erdem(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003