Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlginç Bir Kadı Sicili: 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi'ne Dair Kayıtlar

History Studies (International Journal of History-Academic Journal), ss.47-88, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nişancı Ferîdûn Ahmed Paşa’nın Vakfiyesi ve Vakıfları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.91-108, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sadrazam Ayas Paşa’nın Vakfiyeleri ve Bir Sınırnâmesi

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.165-180, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri ve Havalisinin Tarihine Dair Bir Dizi Arşiv Kaynağının Neşri

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.329-336, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kamaniçe Seferi’nde Osmanlı Saray Görevlileri (Ottoman Palace Functionaries in the Kamianets-Podilskyi Campaign)

Türkiye - Polonya İlişkilerinde Temas Alanları (1414-2014) Konferansı / Contact Zones in Turkish - Polish Relations (1414-2014), Varşova, Polonya, 07 Haziran 2014

Padişah İçin Hazırlık: 1067-1068 (1656-1658) Yıllarında Edirne Sarayı'nda Onarımlar ve Yeni Mekanlar

Uluslararası Edirne’nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, Türkiye, 01 Temmuz 2012, ss.75-100

Osmanlı Kadı Sicillerindeki Metrukat (Tereke) Formlarında Tarihsel Değişim/Gelişim ve Bölgesel Farklılıklar

Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu (CIEPO) 19 - VAN, Türkiye, 01 Temmuz 2010, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar