Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İlginç Bir Kadı Sicili: 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi'ne Dair Kayıtlar

History Studies (International Journal of History-Academic Journal), no.1, pp.47-88, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Nişancı Ferîdûn Ahmed Paşa’nın Vakfiyesi ve Vakıfları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.3, pp.91-108, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Sadrazam Ayas Paşa’nın Vakfiyeleri ve Bir Sınırnâmesi

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.37, pp.165-180, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Kayseri ve Havalisinin Tarihine Dair Bir Dizi Arşiv Kaynağının Neşri

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.35, pp.329-336, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamaniçe Seferi’nde Osmanlı Saray Görevlileri (Ottoman Palace Functionaries in the Kamianets-Podilskyi Campaign)

Türkiye - Polonya İlişkilerinde Temas Alanları (1414-2014) Konferansı / Contact Zones in Turkish - Polish Relations (1414-2014), Varşova, Poland, 07 June 2014

Osmanlı Kadı Sicillerindeki Metrukat (Tereke) Formlarında Tarihsel Değişim/Gelişim ve Bölgesel Farklılıklar

Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu (CIEPO) 19 - VAN, Turkey, 01 July 2010, pp.1

Books & Book Chapters

Other Publications