Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Vengeance Scale: Turkish adaptation study

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.16, ss.36-43, 2015 Özet

Self-compassion as a predictor of social safeness in Turkish university students

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA, cilt.47, ss.43-49, 2015

Turkish Version of Student Academic Support Scale: The Study of Validity and Reliability4

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, ss.1-7, 2014

The Relationships between Achievement Goal Orientations and Grit

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, ss.267-274, 2014 Özet

The Relationships Between Internet Addiction, Subjective Vitality, and Subjective Happiness

CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING, cilt.15, ss.404-410, 2012 Özet

Self-handicapping Scale: A study of Validity and Reliability

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.37, ss.176-187, 2012 Özet

SELF-HANDICAPPING AND BURNOUT

PSYCHOLOGICAL REPORTS, cilt.110, ss.187-196, 2012 Özet

ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS AND MATH ATTITUDES

STUDIA PSYCHOLOGICA, cilt.54, ss.237-250, 2012 Özet

SELF-COMPASSION AND AUTOMATIC THOUGHTS", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.42, ss.1-10, 2012

SELF-COMPASSION AND INTERNET ADDICTION

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.10, ss.215-221, 2011 Özet

Achievement Goals and Academic Locus of Control: Structural Equation Modeling

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.10, ss.1-18, 2010 Özet

SELF-COMPASSION AND INTERPERSONAL COGNITIVE DISTORTIONSTY JOURNAL OF EDUCATION, vol., is.39, pp.1-9, 2010

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.39, ss.1-9, 2010

Self-compassion and Submissive Behavior

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.34, ss.138-147, 2009 Özet

The Scales of Psychological Well-being: A Study of Validity and Reliability

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.8, ss.741-750, 2008 Özet

Self-compassion and achievement goals: A structural equation modeling approach

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.8, no.31, ss.1-15, 2008 Özet

Achievement goal orientations scale: The study of validity and reliability

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.7, ss.1-12, 2007 Özet

Self-compassion scale: The study of validity and reliability

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.1-10, 2007 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şiddetsizliğe yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun geçerlik ve güvenirliği.

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), cilt.3, ss.337-345, 2017

Klinik Mükemmelliyetçilik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, cilt.4, ss.496-503, 2017

Çabasız Mükemmelliyetçilik Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, cilt.4, ss.480-485, 2017

Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe Formunun Geçerlik ve güvenirliği

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.59, ss.374-381, 2017

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Oyun Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması, cilt.20, ss.223-232, 2017

Mizah İhtiyacı Çocuk Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun geçerlik ve güvenirliği

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, cilt.4, ss.486-495, 2017

Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.59, ss.65-72, 2017

Özerk İşlevsellik İndeksi’nin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.7, ss.327-336, 2016

The Journal of International Social Research

Duygusal Yeme Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği, cilt.9, ss.776-781, 2016

Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği (ÜAPÖ) Türkce formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi,, cilt.53, ss.147-153, 2016

Ergenler için Takım Çalışması Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, cilt.3, ss.220-227, 2016

Genel Aidiyet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, cilt.3, ss.271-277, 2016

Turkish Version of Short Muslim Practice and Belief Scale: The Study of Validity and Reliability

JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.15, ss.235-242, 2015

The psychometric properties of Turkish version of the student engagement scale

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.2, ss.53-59, 2015

Sahtekârlık Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.50, ss.309-315, 2015

Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeğinin Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.12-21, 2015

Hayranlık Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.123-131, 2015

Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeğinin (AHÖ) Türkçeye Uyarlanması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.473-482, 2015

Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.4, ss.424-432, 2015

Romantik İlişkilerde Algılanan Değişim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.112-122, 2015

Cinsel Kompülsiyon Ölçeği’nin Uyarlanması

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.14, ss.617-629, 2015

Oyun Motivasyonu Ölçeği’nin Geçerliği ve Güvenirliği

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.18-31, 2015

Investigating the predictive role of self-compassion on social self-efficacy

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.5, ss.11-19, 2015

Yaşam Anlamı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.27-36, 2015

Pozitif Algı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Journal of European Education, cilt.5, ss.16-22, 2015

Müslümanlık İbadet ve İnanç Ölçeği Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, cilt.15, ss.235-242, 2015

Kısa Kararlılık Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.52, ss.256-264, 2015

Yetinmezlik Ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması

International Journal of New Trends in Arts, Sports &ScienceEducation, cilt.4, ss.15-21, 2015

Ergen Para Tutumu Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.4, ss.267-271, 2015

Kısaltılmış Öğrenci İletişim Doyumu Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.17-24, 2015

Aşk Yaşamı Doyumu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması

UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.43-53, 2015

Ebeveyn Öz-düzenleme Ölçeği Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği

Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, cilt.7, ss.42-51, 2015

Dini Bağlılık Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.4, ss.367-375, 2015

Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.204-213, 2015

Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu’nun geçerliği ve güvenirliği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.48, ss.49-64, 2015

Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.203-215, 2015

Partner Saygı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

The Journal of International Social Research, cilt.8, ss.836-841, 2015

Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.36, ss.505-511, 2015

The validity and reliability of Turkish version of the Assets in the Neighborhood Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.4, ss.1-5, 2014

The validity and reliability of Turkish version of the Civic Engagement Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.4, ss.55-59, 2014

The validity and reliability of Turkish version of the Theistic Faith Scale

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.5, ss.49-53, 2014

The validity and reliability of Turkish version of the Life Goal Profile Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.4, ss.20-24, 2014

The validity and reliability of Turkish version of the Revised Religious Fundementalism Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.4, ss.54-56, 2014

Çocuklar için Maddi Değerler Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.68-79, 2013

Diyabet Süresi, HbA1c Düzeyleri ve Retinopati

KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, cilt.11, ss.862-864, 2000
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği (EDÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

International Congress on Afro - Eurasian Research III, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.1-7

Pozitif Değerler Ölçeği (PDÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-8, Ankara, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.1-5

Yakın İlişki Doyum Ölçeği (YİDÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-8, Ankara, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.1-5

İşe yönelik Merak Ölçeği (İMÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.

1st International Symposioum of Silkroad Academic Studies, Nevşehir, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.1-7

Kariyer Doyumu Ölçeği (KDÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

1st International Symposioum of Silkroad Academic Studies,, Nevşehir, Türkiye, 17 Eylül 2017, ss.1-7

Kariyer-Hedef Uyumsuzluğu Ölçeği (KHUÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

1st International Symposioum of Silkroad Academic Studies, Nevşehir, Türkiye, 17 Eylül 2017, ss.1-7

Aile İlişkileri Ölçeği Türkçe Kısa formunun geçerlik ve güvenirliği

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongres, Tiran, Arnavutluk, 11 Eylül 2017, ss.1-7

Akademik Erteleme Ölçeği Türkçe Kısa formunun geçerlik ve güvenirliği

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Tiran, Arnavutluk, 11 Eylül 2017, ss.1-7

İş-Aile Ölçeği (İAÇÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

2nd International Symposioum on Social Sciences, Antalya, Türkiye, 18 Mayıs 2017, ss.1-7

Hasta ve Çalışan Güvenliği Kapsamında beklenmedik olay bildirimleri.

Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi., Türkiye, 01 Mart 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Güzel İnsan

Hayat Yayınları, İstanbul, 2018

Güncel psikolojik kavramlar II: Benlik

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2015

SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİNİN TEMELLERİ

BAĞIMLILIK VE SAĞLIKSIZ DAVRANIŞLAR, MUSTAFA, Ş., ZİYA, K., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.473-505, 2015

Psikolojik danışma kuramları

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2014

Bilişötesi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2011