Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does Self-Compassion Predict Spiritual Experiences of Turkish University Students?

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, cilt.56, ss.109-117, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mediating Role of Mindfulness on the Associations of Friendship Quality and Subjective Vitality

PSYCHOLOGICAL REPORTS, cilt.119, ss.516-526, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Examining Mediator Role of the Social Safeness on the Relationship Between Vengeance and Life Satisfaction

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, cilt.125, ss.1053-1063, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE MEDIATING ROLE OF SOCIAL SAFENESS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FACEBOOK (R) USE AND LIFE SATISFACTION

PSYCHOLOGICAL REPORTS, cilt.117, ss.341-353, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Examining the predictive role of self-compassion on flourishing in Turkish university students

ANALES DE PSICOLOGIA, cilt.31, ss.802-807, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Examining the Predictive Role of Self-compassion on Sense of Community in Turkish Adolescents

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, cilt.123, ss.29-38, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Early life experiences and self-compassion: a structural equation modelling

ESTUDIOS DE PSICOLOGIA, cilt.36, ss.343-365, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Predictive Role of Self-Compassion on Entrapment in Turkish University Students

UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA, cilt.14, ss.423-431, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The Vengeance Scale: Turkish adaptation study

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.16, ss.36-43, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The validity and reliability of the Turkish version of the Compulsive Internet Scale

JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS, cilt.4, ss.61, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The validity and reliability of the Turkish version of the Game Addiction Scale

JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS, cilt.4, ss.61-62, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Friendship Quality and Subjective Happiness: The Mediator Role of Subjective Vitality

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, ss.233-242, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Forgiveness and vengeance: The mediating role of gratitude. Psychological Reports

PSYCHOLOGICAL REPORTS, cilt.114, ss.1-12, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Self-compassion as a predictor of social safeness in Turkish university students

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA, cilt.47, ss.43-49, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DEVELOPMENT OF A SCALE TO MEASURE ORGANIC CHEMISTRY ANXIETY LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.14, ss.391-400, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mindfulness and subjective happiness: the mediating role of coping competence

CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE, cilt.59, ss.359-368, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTHENTICITY AND SELF-HANDICAPPING

PSYCHOLOGICAL REPORTS, cilt.115, ss.795-804, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Turkish Version of Student Academic Support Scale: The Study of Validity and Reliability4

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, ss.1-7, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The Relationships between Achievement Goal Orientations and Grit

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, ss.267-274, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

SELF-COMPASSION AS A PREDICTOR OF DEFEAT IN TURKISH UNIVERSITY STUDENTS

VOPROSY PSIKHOLOGII, ss.79-0, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigating Predictive Role of 2x2 Achievement Goal Orientations on Math Attitudes with Structural Equation Modeling

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, ss.264-273, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigating the Predictive Role of Authenticity on Subjective Vitality with Structural Equation Modelling

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, ss.2043-2048, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Metacognition: As a Predictor of One's Academic Locus of Control

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Subjective Vitality as Mediator and Moderator of the Relationship between Life Satisfaction and Subjective Happiness

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, ss.489-497, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE PREDICTIVE ROLE OF GRIT ON METACOGNITION IN TURKISH UNFVERSITY STUDENTS

STUDIA PSYCHOLOGICA, cilt.55, ss.311-320, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SELF-COMPASSION AND RELATIONAL-INTERDEPENDENT SELF-CONSTRUAL

STUDIA PSYCHOLOGICA, cilt.55, ss.111-121, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Relationships Between Internet Addiction, Subjective Vitality, and Subjective Happiness

CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING, cilt.15, ss.404-410, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Self-handicapping Scale: A study of Validity and Reliability

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.37, ss.176-187, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SELF-HANDICAPPING AND BURNOUT

PSYCHOLOGICAL REPORTS, cilt.110, ss.187-196, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS AND MATH ATTITUDES

STUDIA PSYCHOLOGICA, cilt.54, ss.237-250, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SELF-COMPASSION AND AUTOMATIC THOUGHTS", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.42, ss.1-10, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

SELF-COMPASSION AND INTERNET ADDICTION

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.10, ss.215-221, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Social self-efficacy, academic locus of control, and internet addiction

COMPUTERS & EDUCATION, cilt.54, ss.1101-1106, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SELF-COMPASSION AND INTERPERSONAL COGNITIVE DISTORTIONSTY JOURNAL OF EDUCATION, vol., is.39, pp.1-9, 2010

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.39, ss.1-9, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Achievement Goals and Academic Locus of Control: Structural Equation Modeling

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.10, ss.1-18, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Self-compassion and Submissive Behavior

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.34, ss.138-147, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Scales of Psychological Well-being: A Study of Validity and Reliability

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.8, ss.741-750, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Self-compassion and achievement goals: A structural equation modeling approach

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.8, no.31, ss.1-15, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Achievement goal orientations scale: The study of validity and reliability

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.7, ss.1-12, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The validity and reliability of the Turkish version of the Metacognitive Awareness Inventory

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.7, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Depression Anxiety and Stress Scale (DASS): The study of validity and reliability

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.7, ss.241-268, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Self-compassion scale: The study of validity and reliability

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.1-10, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şiddetsizliğe yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun geçerlik ve güvenirliği.

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), cilt.3, ss.337-345, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik Mükemmelliyetçilik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, cilt.4, ss.496-503, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çabasız Mükemmelliyetçilik Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, cilt.4, ss.480-485, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe Formunun Geçerlik ve güvenirliği

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.59, ss.374-381, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Oyun Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması, cilt.20, ss.223-232, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mizah İhtiyacı Çocuk Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun geçerlik ve güvenirliği

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, cilt.4, ss.486-495, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.59, ss.65-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Online Kişilerarasi Denetleme Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.538-545, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özerk İşlevsellik İndeksi’nin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.7, ss.327-336, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun ergenler üzerinde geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.607-614, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Journal of International Social Research

Duygusal Yeme Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği, cilt.9, ss.776-781, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çözüm odaklı kısa süreli grupla psikolojik danışmanın lise öğrencilerinin akran zorbalığına etkisi

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, cilt.6, ss.72-84, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Psikolojik Danışman Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.7, ss.350-359, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenler İçin Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Kısa Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

Journal of European Education, cilt.6, ss.1-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başkaları Tarafından Utandırılma Korkusu Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), cilt.2, ss.336-343, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği (ÜAPÖ) Türkce formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi,, cilt.53, ss.147-153, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenler için Takım Çalışması Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, cilt.3, ss.220-227, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği

Route Educational and Social Science Journal, cilt.3, ss.53-61, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel Aidiyet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, cilt.3, ss.271-277, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Version of Short Muslim Practice and Belief Scale: The Study of Validity and Reliability

JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.15, ss.235-242, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çekirdek İnançlar Envanteri Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.35, ss.25-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Memnuniyeti Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Electronic Journal of Social Sciences, cilt.14, ss.95-102, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklar için Çok Boyutlu Mizah Anlayışı Ölçeğinin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

The Journal of International Social Research, cilt.8, ss.684-688, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The psychometric properties of Turkish version of the student engagement scale

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.2, ss.53-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sahtekârlık Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.50, ss.309-315, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeğinin Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.12-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Onur Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği

CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.101-110, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetinmezlik Ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması

International Journal of New Trends in Arts, Sports &ScienceEducation, cilt.4, ss.15-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeğinin (AHÖ) Türkçeye Uyarlanması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.473-482, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The validity and reliability of Turkish version of the Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire

Journal of Educational and Instructional Studies in The World, cilt.5, ss.35-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.4, ss.424-432, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Derse İlgi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

K. U. Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, ss.1467-1476, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romantik İlişkilerde Algılanan Değişim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.112-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsel Kompülsiyon Ölçeği’nin Uyarlanması

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.14, ss.617-629, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oyun Motivasyonu Ölçeği’nin Geçerliği ve Güvenirliği

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.18-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Personal self-concept as mediator and moderator of the relationship between insight and psychological vulnerability

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.79-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yakın İlişkilerde Minnettarlığı İfade Etme Ölçeği (YİMİEÖ)Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

The Journal of International Social Research, cilt.8, ss.539-544, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the predictive role of self-compassion on social self-efficacy

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.5, ss.11-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Anlamı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.27-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pozitif Algı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Journal of European Education, cilt.5, ss.16-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müslümanlık İbadet ve İnanç Ölçeği Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, cilt.15, ss.235-242, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Problemli Çevrimiçi Oyun Kullanımı Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Birey ve Toplum Dergisi, cilt.5, ss.65-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kısa Kararlılık Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.52, ss.256-264, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayranlık Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.123-131, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Nedenli Öğretmen Tükenmişliği Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

The Journal of International Social Research, cilt.8, ss.613-616, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.36, ss.1-7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergen Para Tutumu Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.4, ss.267-271, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıkıntıyı Tolere Etme Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, ss.619-630, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kısaltılmış Öğrenci İletişim Doyumu Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.17-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediating role of coping competence on the relationship between mindfulness and flourishing

Revista Suma Psicológica, cilt.22, ss.37-43, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Aşk Yaşamı Doyumu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması

UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.43-53, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveyn Öz-düzenleme Ölçeği Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği

Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, cilt.7, ss.42-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini Bağlılık Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.4, ss.367-375, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.204-213, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu’nun geçerliği ve güvenirliği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.48, ss.49-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yakın İlişkilerde Şiddet Sorumluluğu Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, cilt.6, ss.25-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.203-215, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mutluluk Yönelimleri Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Journal of European Education, cilt.5, ss.39-46, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Partner Saygı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

The Journal of International Social Research, cilt.8, ss.836-841, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Partner Odaklı Dua Ölçeği Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması

Birey ve Toplum Dergisi, cilt.5, ss.79-90, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.36, ss.505-511, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The validity and reliability of Turkish version of the Theistic Faith Scale

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.5, ss.49-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Politik Öz-yeterlik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

The Journal of International Social Research, cilt.35, ss.501-505, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Stresli Yaşantılarına Yönelik Ebeveyn Tepkileri Ölçeği’nin Türkçe Formunun geçerliği ve güvenirliği.

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.3, ss.384-391, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The validity and reliability of Turkish version of the Assets in the Neighborhood Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.4, ss.1-5, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation of the predictive role of self-compassion on subjective happiness in Turkish university students

_Education Science and Psychology, cilt.6, ss.59-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Rol Performansı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, cilt.4, ss.125-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The validity and reliability of Turkish version of the Life Goal Profile Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.4, ss.20-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Validity and Reliability of the Turkish Version of the New Computer Game Attitude Scale for adolescents

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.152, ss.70-73, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Addiction Scale-Short form for adolescent

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.152, ss.74-77, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation of the predictive role of self-compassion on hope in Turkish University Students

JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES & PSYCHOLOGY, cilt.4, ss.96-104, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The validity and reliability of Turkish version of the Revised Religious Fundementalism Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.4, ss.54-56, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.49-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The validity and reliability of Turkish version of the Civic Engagement Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.4, ss.55-59, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The validity and reliability of the Turkish version of the Dispositional Positive Emotion Scales

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.152, ss.78-81, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklar için Maddi Değerler Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.68-79, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pozitif Değerler Ölçeği (PDÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-8, Ankara, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.1-5

Yakın İlişki Doyum Ölçeği (YİDÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-8, Ankara, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.1-5

Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği (EDÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

International Congress on Afro - Eurasian Research III, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.1-7

İşe yönelik Merak Ölçeği (İMÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.

1st International Symposioum of Silkroad Academic Studies, Nevşehir, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.1-7

Kariyer Doyumu Ölçeği (KDÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

1st International Symposioum of Silkroad Academic Studies,, Nevşehir, Türkiye, 17 Eylül 2017, ss.1-7

Kariyer-Hedef Uyumsuzluğu Ölçeği (KHUÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

1st International Symposioum of Silkroad Academic Studies, Nevşehir, Türkiye, 17 Eylül 2017, ss.1-7

Aile İlişkileri Ölçeği Türkçe Kısa formunun geçerlik ve güvenirliği

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongres, Tiran, Arnavutluk, 11 Eylül 2017, ss.1-7

Akademik Erteleme Ölçeği Türkçe Kısa formunun geçerlik ve güvenirliği

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Tiran, Arnavutluk, 11 Eylül 2017, ss.1-7

İş-Aile Ölçeği (İAÇÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

2nd International Symposioum on Social Sciences, Antalya, Türkiye, 18 Mayıs 2017, ss.1-7

Kitap & Kitap Bölümleri

Güzel İnsan

Hayat Yayınları, İstanbul, 2018

Güncel psikolojik kavramlar II: Benlik

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2015

BAĞIMLILIK VE SAĞLIKSIZ DAVRANIŞLAR

SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİNİN TEMELLERİ, MUSTAFA, Ş., ZİYA, K., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.473-505, 2015

Psikolojik danışma kuramları

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2014

Bilişötesi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2011