Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Does Self-Compassion Predict Spiritual Experiences of Turkish University Students?

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, vol.56, no.1, pp.109-117, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Examining Mediator Role of the Social Safeness on the Relationship Between Vengeance and Life Satisfaction

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.125, no.3, pp.1053-1063, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Examining the Predictive Role of Self-compassion on Sense of Community in Turkish Adolescents

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.123, no.1, pp.29-38, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Early life experiences and self-compassion: a structural equation modelling

ESTUDIOS DE PSICOLOGIA, vol.36, no.2, pp.343-365, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The Predictive Role of Self-Compassion on Entrapment in Turkish University Students

UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA, vol.14, no.2, pp.423-431, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

The Vengeance Scale: Turkish adaptation study

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.16, pp.36-43, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

The validity and reliability of the Turkish version of the Game Addiction Scale

JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS, vol.4, pp.61-62, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Friendship Quality and Subjective Happiness: The Mediator Role of Subjective Vitality

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.177, pp.233-242, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Forgiveness and vengeance: The mediating role of gratitude. Psychological Reports

PSYCHOLOGICAL REPORTS, vol.114, no.1, pp.1-12, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Self-compassion as a predictor of social safeness in Turkish university students

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA, vol.47, no.1, pp.43-49, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

DEVELOPMENT OF A SCALE TO MEASURE ORGANIC CHEMISTRY ANXIETY LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.14, no.3, pp.391-400, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Mindfulness and subjective happiness: the mediating role of coping competence

CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE, vol.59, no.4, pp.359-368, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTHENTICITY AND SELF-HANDICAPPING

PSYCHOLOGICAL REPORTS, vol.115, no.3, pp.795-804, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Turkish Version of Student Academic Support Scale: The Study of Validity and Reliability4

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.1-7, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

The Relationships between Achievement Goal Orientations and Grit

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.175, pp.267-274, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

SELF-COMPASSION AS A PREDICTOR OF DEFEAT IN TURKISH UNIVERSITY STUDENTS

VOPROSY PSIKHOLOGII, no.5, pp.79-0, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Investigating Predictive Role of 2x2 Achievement Goal Orientations on Math Attitudes with Structural Equation Modeling

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.173, pp.264-273, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Investigating the Predictive Role of Authenticity on Subjective Vitality with Structural Equation Modelling

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.6, pp.2043-2048, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Metacognition: As a Predictor of One's Academic Locus of Control

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.1, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

THE PREDICTIVE ROLE OF GRIT ON METACOGNITION IN TURKISH UNFVERSITY STUDENTS

STUDIA PSYCHOLOGICA, vol.55, no.4, pp.311-320, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

SELF-COMPASSION AND RELATIONAL-INTERDEPENDENT SELF-CONSTRUAL

STUDIA PSYCHOLOGICA, vol.55, no.2, pp.111-121, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The Relationships Between Internet Addiction, Subjective Vitality, and Subjective Happiness

CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING, vol.15, no.8, pp.404-410, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Self-handicapping Scale: A study of Validity and Reliability

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.164, pp.176-187, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

SELF-HANDICAPPING AND BURNOUT

PSYCHOLOGICAL REPORTS, vol.110, no.1, pp.187-196, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS AND MATH ATTITUDES

STUDIA PSYCHOLOGICA, vol.54, no.3, pp.237-250, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

SELF-COMPASSION AND AUTOMATIC THOUGHTS", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.42, pp.1-10, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

SELF-COMPASSION AND INTERNET ADDICTION

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.10, no.3, pp.215-221, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Social self-efficacy, academic locus of control, and internet addiction

COMPUTERS & EDUCATION, vol.54, no.4, pp.1101-1106, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

SELF-COMPASSION AND INTERPERSONAL COGNITIVE DISTORTIONSTY JOURNAL OF EDUCATION, vol., is.39, pp.1-9, 2010

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.39, pp.1-9, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Achievement Goals and Academic Locus of Control: Structural Equation Modeling

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.10, no.38, pp.1-18, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Self-compassion and Submissive Behavior

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.34, no.152, pp.138-147, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

The Scales of Psychological Well-being: A Study of Validity and Reliability

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.8, no.3, pp.741-750, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Self-compassion and achievement goals: A structural equation modeling approach

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.8, no.31, pp.1-15, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Achievement goal orientations scale: The study of validity and reliability

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, no.26, pp.1-12, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

The validity and reliability of the Turkish version of the Metacognitive Awareness Inventory

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, no.2, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

The Depression Anxiety and Stress Scale (DASS): The study of validity and reliability

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, no.1, pp.241-268, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Self-compassion scale: The study of validity and reliability

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.33, pp.1-10, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

Şiddetsizliğe yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun geçerlik ve güvenirliği.

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), vol.3, no.7, pp.337-345, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Klinik Mükemmelliyetçilik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, vol.4, no.10, pp.496-503, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Çabasız Mükemmelliyetçilik Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, vol.4, no.10, pp.480-485, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe Formunun Geçerlik ve güvenirliği

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, vol.59, pp.374-381, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Oyun Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması, vol.20, no.1, pp.223-232, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Mizah İhtiyacı Çocuk Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun geçerlik ve güvenirliği

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, vol.4, no.10, pp.486-495, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, vol.59, pp.65-72, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Online Kişilerarasi Denetleme Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.6, pp.538-545, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Özerk İşlevsellik İndeksi’nin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.7, no.22, pp.327-336, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Journal of International Social Research

Duygusal Yeme Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği, vol.9, no.44, pp.776-781, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Çözüm odaklı kısa süreli grupla psikolojik danışmanın lise öğrencilerinin akran zorbalığına etkisi

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, vol.6, no.1, pp.72-84, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Psikolojik Danışman Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.7, no.22, pp.350-359, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Başkaları Tarafından Utandırılma Korkusu Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), vol.2, no.4, pp.336-343, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği (ÜAPÖ) Türkce formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.53, pp.147-153, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Ergenler için Takım Çalışması Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, vol.3, no.7, pp.220-227, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği

Route Educational and Social Science Journal, vol.3, no.1, pp.53-61, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Genel Aidiyet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, vol.3, no.7, pp.271-277, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Turkish Version of Short Muslim Practice and Belief Scale: The Study of Validity and Reliability

JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.15, no.1, pp.235-242, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Yaşam Memnuniyeti Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Electronic Journal of Social Sciences, vol.14, no.54, pp.95-102, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuklar için Çok Boyutlu Mizah Anlayışı Ölçeğinin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

The Journal of International Social Research, vol.8, no.37, pp.684-688, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The psychometric properties of Turkish version of the student engagement scale

SDU International Journal of Educational Studies, vol.2, no.1, pp.53-59, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Sahtekârlık Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, vol.50, pp.309-315, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeğinin Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, vol.14, pp.12-21, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Onur Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği

CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.4, pp.101-110, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Yetinmezlik Ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması

International Journal of New Trends in Arts, Sports &ScienceEducation, vol.4, no.4, pp.15-21, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeğinin (AHÖ) Türkçeye Uyarlanması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.473-482, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The validity and reliability of Turkish version of the Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire

Journal of Educational and Instructional Studies in The World, vol.5, no.1, pp.35-38, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.424-432, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Derse İlgi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

K. U. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.4, pp.1467-1476, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Romantik İlişkilerde Algılanan Değişim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.112-122, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Cinsel Kompülsiyon Ölçeği’nin Uyarlanması

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.14, no.3, pp.617-629, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Oyun Motivasyonu Ölçeği’nin Geçerliği ve Güvenirliği

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.18-31, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Personal self-concept as mediator and moderator of the relationship between insight and psychological vulnerability

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.1, pp.79-86, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Yakın İlişkilerde Minnettarlığı İfade Etme Ölçeği (YİMİEÖ)Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

The Journal of International Social Research, vol.8, no.37, pp.539-544, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Investigating the predictive role of self-compassion on social self-efficacy

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.5, no.3, pp.11-19, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Yaşam Anlamı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.3, pp.27-36, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Pozitif Algı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Journal of European Education, vol.5, no.2, pp.16-22, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Müslümanlık İbadet ve İnanç Ölçeği Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.235-242, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kısa Kararlılık Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, vol.52, pp.256-264, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Hayranlık Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.123-131, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Nedenli Öğretmen Tükenmişliği Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

The Journal of International Social Research, vol.8, no.38, pp.613-616, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.36, pp.1-7, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ergen Para Tutumu Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Journal of Research in Education and Teaching, vol.4, no.2, pp.267-271, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Sıkıntıyı Tolere Etme Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.2, pp.619-630, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kısaltılmış Öğrenci İletişim Doyumu Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.11, pp.17-24, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Mediating role of coping competence on the relationship between mindfulness and flourishing

Revista Suma Psicológica, vol.22, no.1, pp.37-43, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Aşk Yaşamı Doyumu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması

UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, vol.14, pp.43-53, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ebeveyn Öz-düzenleme Ölçeği Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği

Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, vol.7, pp.42-51, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Dini Bağlılık Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.367-375, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.204-213, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu’nun geçerliği ve güvenirliği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.48, no.1, pp.49-64, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Yakın İlişkilerde Şiddet Sorumluluğu Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, vol.6, pp.25-34, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.203-215, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Partner Saygı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

The Journal of International Social Research, vol.8, no.41, pp.836-841, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Partner Odaklı Dua Ölçeği Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması

Birey ve Toplum Dergisi, vol.5, no.10, pp.79-90, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.36, pp.505-511, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The validity and reliability of Turkish version of the Theistic Faith Scale

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.5, no.3, pp.49-53, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Algılanan Politik Öz-yeterlik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

The Journal of International Social Research, vol.35, no.7, pp.501-505, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

The validity and reliability of Turkish version of the Assets in the Neighborhood Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.4, no.3, pp.1-5, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

An investigation of the predictive role of self-compassion on subjective happiness in Turkish university students

_Education Science and Psychology, vol.6, no.32, pp.59-68, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Aile Rol Performansı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, vol.4, pp.125-133, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

The validity and reliability of Turkish version of the Life Goal Profile Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.4, no.3, pp.20-24, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

An investigation of the predictive role of self-compassion on hope in Turkish University Students

JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES & PSYCHOLOGY, vol.4, pp.96-104, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

The validity and reliability of Turkish version of the Revised Religious Fundementalism Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.4, no.4, pp.54-56, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.49-62, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

The validity and reliability of Turkish version of the Civic Engagement Scale

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.4, no.2, pp.55-59, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuklar için Maddi Değerler Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.68-79, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pozitif Değerler Ölçeği (PDÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-8, Ankara, Turkey, 19 October 2017, pp.1-5

Yakın İlişki Doyum Ölçeği (YİDÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-8, Ankara, Turkey, 19 October 2017, pp.1-5

Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği (EDÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

International Congress on Afro - Eurasian Research III, İstanbul, Turkey, 19 October 2017, pp.1-7

İşe yönelik Merak Ölçeği (İMÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.

1st International Symposioum of Silkroad Academic Studies, Nevşehir, Turkey, 21 September 2017, pp.1-7

Kariyer Doyumu Ölçeği (KDÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

1st International Symposioum of Silkroad Academic Studies,, Nevşehir, Turkey, 17 September 2017, pp.1-7

Kariyer-Hedef Uyumsuzluğu Ölçeği (KHUÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

1st International Symposioum of Silkroad Academic Studies, Nevşehir, Turkey, 17 September 2017, pp.1-7

Aile İlişkileri Ölçeği Türkçe Kısa formunun geçerlik ve güvenirliği

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongres, Tiran, Albania, 11 September 2017, pp.1-7

Akademik Erteleme Ölçeği Türkçe Kısa formunun geçerlik ve güvenirliği

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Tiran, Albania, 11 September 2017, pp.1-7

İş-Aile Ölçeği (İAÇÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

2nd International Symposioum on Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 May 2017, pp.1-7

Books & Book Chapters

Güzel İnsan

Hayat Yayınları, İstanbul, 2018

Güncel psikolojik kavramlar II: Benlik

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2015

BAĞIMLILIK VE SAĞLIKSIZ DAVRANIŞLAR

in: SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİNİN TEMELLERİ, MUSTAFA, Ş., ZİYA, K., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.473-505, 2015

Psikolojik danışma kuramları

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2014

Bilişötesi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2011