ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE İNCELEME


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Faculty of Political Sciences, Economics , Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Şerif Canbay

Supervisor: Seyfettin Erdoğan