Temel Analiz Yöntemiyle Hisse Senetlerine Yatırım ve Cam Sektörü Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Law Faculty , Private Law , Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: İlker ERTÜRK

Consultant: İbrahim Subaşı