Türk Hukukunda İş Güvencesi Uygulamalarının İstihdamın Enformelleşmesine Etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Law Faculty , Private Law , Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Fatih ÖZTÜRK

Consultant: İbrahim Subaşı