Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Üretim Yapısının Oluşumu ve Dayandığı Anayasal İlkeler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Law Faculty , Private Law , Turkey

Approval Date: 1997

Thesis Language: Turkish

Student: Tacettin ŞEKER

Consultant: İbrahim Subaşı