KOBİ Borsalarının KOBİ Finansmanındaki Yeri: Dünya Uygulamaları ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kadir Has Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Asuman Sönmez

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MEHMET HÜSEYİN BİLGİN