Yatağa bağımlı hastalara bakım veren bireylerin yaşadıkları sorunlar ve bakım yükünün belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Halic University, Instıtute Of Health Scıences, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Aysun Bekdemir

Supervisor: Nesrin İlhan