AHLAK ve İKTİSAT İLİŞKİSİ TEMELİNDE İSLAM AHLAK DEGERLERİNİN İKTİSADİ DAVRANIŞA OLAN ETKİLERİ: KAZANMA ve HARCAMA KONULARINDA IS DUNYASI UZERINE AMPIRIK BIR INCELEME


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Social Sciences Institute, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Hakan Kalkavan

Consultant: Hüseyin Kaya