Çalışan ve Çalışmayan Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Betül Uçar

Consultant: Aynur Aytekin Özdemir