Türkiye'de siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi: Eğitim-istihdam ilişkisine ilişkin bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration , Turkey

Approval Date: 2017

Student: Aydın Akpınar

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İDİL TUNÇER KILAVUZ