Farklı Sosyal Sınıfların Mekânsal Ayrısma Eğilimleri: Üst Tabakaların Mekân Tercihlerine İstanbul'dan Karşılaştırmalı Örnekler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Seran Demiral

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): LÜTFİ SUNAR