Arap Aleviliği ve Anadolu Aleviliğinin Siyasal Tutum Yönünden Karşılaştırılması: Hatay ve Tunceli İllerindeki Alevi Grupların Tututmlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration , Turkey

Approval Date: 2014

Student: Sönmez Alvanoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HAMZA ATEŞ