Yargıtay İçtihatları Işığında İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Law Faculty , Private Law , Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşe Özlem DEĞİRMENCİOĞLU

Consultant: İbrahim Subaşı