Otantik liderlik tarzının uzaktan çalışma sürecinde çalışanın ruhsal iyi oluş (well bing) haline etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Kultur University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Ahmet Şahin Akbulut

Supervisor: Bilal Çankır