Geçici Koruma Altındaki Sığınmacıların Topluma Uyumunda Yerel Yönetimlerin Rolü: Pendik ve Tuzla Belediyeleri Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Political Science and Public Administration , Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Selami Karakaş

Supervisor: Nahide Işıl Çetinkaya İstikbal