Arsenik içeren asidik maden sızıntı sularının anaerobik membran biyoreaktör kullanılarak arıtılması ve membran tıkanma özelliklerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Engineering And Natural Sciences , Bioengineering , Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ece İşler

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Erkan Şahinkaya