II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Basınında Kadın Dergileri: Demet ve Kadın (İnceleme ve Metin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Faculty of Arts and Humanities, Turkish Language and Literature, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: S. Karabıyık

Consultant: Ahmet Koçak