Sosyal Sigortalar Kurumu; Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Law Faculty , Private Law , Turkey

Approval Date: 1998

Thesis Language: Turkish

Student: Hayrettin KAYIPMAZ

Consultant: İbrahim Subaşı