Preterm Bebeklerde Emzirme Destekleyici Sistemin Tam Anne Memesine Geçiş ve Emme Başarısı Üzerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Çiler Aydın

Consultant: Aynur Aytekin Özdemir