Yeni bilginin dolaşım araçları: 17. yüzyılda İngiltere'de yeni bilginin kamusallaşması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities, Philosophy Department, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Nihal Özdemir

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İHSAN FAZLIOĞLU