Çocuklarda Kan Alma Sırasında Uygulanan Üç Farklı Yöntemin Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Birgül Erdoğan

Consultant: Aynur Aytekin Özdemir