Bir Uluslararası Güvenlik Sorunu Olarak İklim Değişikliğinin Afrika’da Sahel Bölgesine Etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Melisa Doğan

Supervisor: Helin Sarı Ertem