KARPAL TÜNEL SENDROMU OLAN HASTALAR VE NORMAL KİŞİLERDE EL BİLEĞİ FLEKSÖR EKSTANSÖR KAS GÜCÜNÜN İZOKİNETİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: HAMİT YILMAZ

Co-Supervisor: SEYİT ANKARALI