6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Abonelik Sözleşmeleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bahcesehir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Hukuk, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Emre Ergin

Consultant: Sezer Çabri