Çocuklarda Periferik Damar Yolu Açma Girişimi Sırasında Uygulanan Bilişsel-Davranışsal Uygulama Paketinin Ağrı, Anksiyete ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Zeynep Demir

Consultant: Aynur Aytekin Özdemir