Türk Romanında Dış Göç Olgusunun İzdüşümleri: Bekir Yıldız, Fakir Baykurt ve Füruzan


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Faculty of Arts and Humanities, Turkish Language and Literature, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: G. S. Ön Kahveci

Consultant: Ahmet Koçak