Çağdaş Ahlâk Felsefesinde Olgu-Değer Problemi ve Mcıntyre'ın Probleme Yaklaşımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Philosophy, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Harun Süzgün

Supervisor: İlker Kömbe