Sermed Muhtar’ın Topkapı Saray-ı Hümâyûnu Meydanında Kâʿin Müze-i Askerî-i Osmanî Züvvârına Mahsûs Rehber İsimli Eseri ve Osmanlı Devleti’nde Askeri Müze’nin Kuruluşu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Faculty of Arts and Humanities, History , Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Zeynep Okyay

Consultant: Mehmet Mert Sunar