Siyasal karar alma sürecinde ekonominin etkisi: Batı Türkistan ve Kafkasya’ da Basmacı hareketi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2001

Student: Murat Çiftçi

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): GÜLFETTİN ÇELİK