Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Kapsamında Malların Sözleşmeye Uygunluğu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Sercan Koray Dağdeviren

Consultant: Sezer Çabri