Konut Fiyatları Kanalı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Bir İnceleme


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Faculty of Political Sciences, Economics , Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Derya Mercan

Supervisor: Seyfettin Erdoğan