Bir Güvenlikleştirme Örneği Olarak Brexit Referandum Kampanyası


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Social Sciences Institute, Uluslararası İlişkiler, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Sahra Nur Mumcu

Consultant: Helin Sarı Ertem