Prematürite retinopatisi olan bebeklerde lazer fotokoagülasyon tedavisinin plazma vasküler endoteliyal büyüme faktörü-a, vasküler endoteliyal büyüme faktörü reseptör-2 ve tie2 düzeyleri üzerine etkisi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: University Of Health Sciences, İstanbul Zeynep Kamil Health Research Center For Gynaecology And Pedıatrıcs, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Ebru Yalın İmamoğlu

Supervisor: Hüsnü Fahri Ovalı