Elementel kükürt bazlı ototrofik ve miksotrofik denitrifikasyon prosesleriyle içme sularından nitrat gideriminin sabit ve akışkan yataklı reaktörlerde irdelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Harran Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Nesrin Dursun

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ERKAN ŞAHİNKAYA