Kitâb el-Menâzir'in temel prensiplerinin bilim felsefesi açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Zeynep Kuleli

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İHSAN FAZLIOĞLU