İnsan Kaynakları Açısından İş Güvencesi ve Türkiye’ye Ait Uygulamanın Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Law Faculty , Private Law , Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Sami ENSARİ

Consultant: İbrahim Subaşı