Kükürt bazlı ototrofik denitrifikasyon prosesi ile arsenik içeren içme sularında nitrat giderimi ve mikrobiyal popülasyon dinamiğin belirlenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty Of Engıneerıng And Archıtecture, Department Of Envıronmental Engıneerıng, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Arzu Kılıç

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Özer Çınar

Co-Supervisor: Erkan Şahinkaya