Adölesanların obezite ve hipertansiyon açısından taranması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Halic University, Instıtute Of Health Scıences, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Müge Atıcı Şimşek

Supervisor: Nesrin İlhan